Journalistfondens styrelse

Foto: Kristian Pohl

Journalistfondens för vidareutbildning styrelse mandatperioden 1/1 2024 – 31/12 2026:

Ordförande: Hovrättsråd Per Sundberg, Stockholm
Vice ordförande: Professor Henrik Örnebring, Karlstad

Journalistfondens styrelse.
Foto: Nina Hjelmgren

Journalistfondens styrelse 2024. På bilden saknas Anna Gullberg.
Foto: Nina Hjelmgren

Ordinarie ledamöter:
Ragna Fahlander, Falun (Journalistförbundet)
Jonas Kanje, Rydebäck (Tidningsutgivarna)
Felicia Ferreira, Uppsala (Pressinstitutet*)
Anna Gullberg, Falun (Publicistklubben)

Suppleanter:
Jonas Nordling, Stockholm, (Journalistförbundet)
Jonas Morian, Stockholm (Tidningsutgivarna)
Cecilia Berg, Stockholm (Pressinstitutet*)
Nils Hanson, Stockholm (Publicistklubben)

*) Föreningen Pressinstitutets fortbildningsverksamhet är nedlagd men föreningen existerar fortfarande.

REVISION
Journalistfondens för vidareutbildning revisorer mandatperioden 1/1 2024 – 31/12 2026:

Revisorer:
Revisor Mariette Leopoldson, Grant Thornton revisionsbyrå, Stockholm
Sven Rydén, Hässelby (Journalistförbundet)

Revisorssuppleanter:
Revisor Mikael Östblom, Grant Thornton revisionsbyrå, Stockholm
Robert Jonsson, Norrtelje (Tidningsutgivarna)

För ytterligare upplysningar, kontakta Nina Hjelmgren, sekreterare i Journalistfonden.


Per Sundberg
Foto: Privat

Per Sundberg är ordförande för Journalistfonden sedan 1 januari 2024, vald av de fyra ordinarie ledamöterna i styrelsen.

Det ställs stora krav på ordförande som enligt stadgarna ”bör vara en person, som gjort eller gör en betydande insats i svenskt samhällsliv och är känd för oväld och vidsyn”. Per har en lång karriär inom juridiken. Journalistfonden är i trygga händer!

Vad var det som lockade dig att tacka ja när du blev tillfrågad om att bli ordförande för Journalistfonden?
Det lät som ett spännande uppdrag. Intressant att få inblick i aktuella frågor för vidareutbildning för journalister, något som är helt annorlunda mot det som jag sysslat med tidigare i mitt yrkesliv.


Berätta hur du ser din roll?
Framför allt att kunna tillföra juridisk kompetens och att arbeta för att stiftelsens ändamål uppfylls.


Ingen i styrelsen har arvode, inte heller ordförande. Belöningen är en god middag varje vår. Du tvekade aldrig?
Jag funderade lite men någon större tvekan var det inte. Som nybliven pensionär har jag dessutom lite tid över och det är roligt att lära sig något nytt.


Du är utsedd för tre år (i sänder). Vad ser du fram emot?
Till en början att lära känna de andra i styrelsen.


Om Per Sundberg


  • Lång karriär inom juridiken.
  • Läste juridik i Uppsala.
  • Per har en bakgrund bl a med arbete med lagstiftningsfrågor i Regeringskansliet och hovrättsråd i Svea hovrätt.
  • Per var lagman vid Gotland tingsrätt där Per var ordförande i målet om mordet på Sveriges psykiatrisamordnare under Almedalsveckan 2022. Innan dess var Per också ordförande i Södertäljemålet 2014 när det togs upp i hovrätten.
  • Per har ett stort intresse för journalistik.
    Per, som också kallas Pelle, är uppvuxen i Visby och sångare i gotländska bandet Smaklösa och bor numer i Stockholm.
<">Tipsa någon om den här sidan: