Stipendierapporter m m

Foto: Kristian Pohl

Sanitet, ryska, AI, klimat, äldrefrågor, ridsport och ”islamagauchisme” är några av årets ämnen till stipendiaterna som sökt Personlig studieplan.
Läs mer om stipendiaterna här »


Den som tilldelas stipendium enligt personlig studieplan, forskningsstipendium, POLIS Fellowship eller stipendium för kurs vid Södertörns högskola är skyldig att lämna Journalistfonden rapport när vidareutbildningen har genomförts.
För de tre förstnämnda gäller att utebliven stipendierapport kan medföra återbetalningsskyldighet. Felaktiga uppgifter i ansökan kan för samtliga stipendietyper också vara grund för krav på återbetalning.
Rapporterna som krävs är dock lite olika. Här nedan beskrivs kraven:

PERSONLIG STUDIEPLAN
I samband med utbetalningen anger stipendiaten själv när stipendierapporten senast ska lämnas.

Detta ska rapporten innehålla:
Rapporten – en halv A4 kan räcka – ska beskriva hur fortbildningen har genomförts. Texten ska också kortfattat besvara frågorna:
1. Vad lärde du dig?
2. Vilken nytta kommer du att ha av de nya kunskaperna i ditt arbete?
3. Hur kommer du praktiskt att se till att de nya kunskaperna kommer journalistiken till del?
Ekonomisk redovisning uppställd på samma sätt som kostnadskalkylen i ansökan. Om du inte hittar den kan kansliet mejla kopia.
Verifikationer (kopior på kvitton) på större kostnader som resor, hotell, kursavgifter. Småutgifter för stadsbussar, taxi etc behöver inte redovisas med verifikationer.
Kopia på studieintyg om sådant har utfärdats.

Utebliven stipendierapport kan medföra återbetalningsskyldighet. Felaktiga uppgifter i ansökan kan också vara grund för krav på återbetalning.

FORSKNING
Rapporten efter genomfört forskningsprojekt enligt ansökan ska innehålla minst 15-20 rader som beskriver hur projektet har framskridit, vad pengarna har använts till och vad de betytt för stipendiaten.
Utebliven stipendierapport kan medföra återbetalningsskyldighet. Felaktiga uppgifter i ansökan kan också vara grund för krav på återbetalning.

JOURNALISTFONDEN/POLIS RESEARCH FELLOWSHIP
Rapporten efter månaden i London och genomfört projekt ska innehålla minst 15-20 rader och beskriva vad tiden har använts till och hur det har varit att arbeta vid POLIS. Vi ser också gärna att rapporten ger tips och råd till framtida stipendiater.

STIPENDIUM FÖR KURSER VID SÖDERTÖRNS HÖGSKOLA
I samband med att sista delen av pengarna begärs ut via utskickad blankett önskar Journalistfonden också att stipendiaten på några rader (10-15 rader) beskriver hur kursen har varit och vad den betytt.


Hämta ny blankett för utbetalning av stipendium
Om du inte hittar din blankett för utbetalning av stipendium kan du hämta en ny genom att
klicka här .(Pdf-fil, kräver Acrobat Reader).

Återbetalning av pengar
Återbetalning av icke använda stipendiemedel görs till Journalistfondens bankkonto
SEB 5811 10 017 54.

Information om Europarådets nivåskala för språkkunskaper
Här hittar du en kortfattad beskrivning av Europarådets nivåskala för bedömning av språkkunskaper. Här finns även en mera detaljerad pdf-fil att ladda hem. Läs mer.


Tipsa någon om den här sidan: