Anna Maris

Anna Maris, Fojo, har fått 75 000:- för att undersöka nordiska mediers framsteg när det gäller hållbar utveckling inom journalistiken baserad på existerande forskning.

Anna Maris

Hon skriver:

Journalistiken står inför samma tre kriser som resten av planeten: Socialt, där demokrati och inkludering står som motvikt till desinformation och brist på tillit till journalister och journalistik. Ekonomiskt kämpar medieföretagen med fungerande affärsmodeller för journalistik och medieägandekoncentration blir ett farligt resultat av ekonomiskt gångbar stordrift. När det gäller den ekologiska pelaren behöver klimatjournalistiken utvecklas och bli mer relevant för publiken, samtidigt som mediemångfalden kommer under hot när miljödirektiv i framtiden kan påverka annonsförsäljning och inkomster till mindre medieorganisationer.

Dessa doktorandstudier i hållbar journalistik syftar till att undersöka hur journalistiken kan bli mer hållbar, både teoretiskt och praktiskt. Klimatjournalistikstrategier för redaktioner, koldioxidbudgetar, hållbarhetskurser för journalister, Agenda 2030 i journalistiken, den hållbara journalisten, verktygslåda för hållbar journalistik och inspiration till hur både medieföretag, produktionsprocesser och individuella journalister kan bli mer hållbara blir resultatet av dessa studier.

Fojo är en del av Linnéuniversitetet. Forskningen sker vid Tampere Universitet i Finland.


Tipsa någon om den här sidan: