Foto: Nina Hjelmgren

Det polariserade Sverige
Ansökningstiden är passerad

– journalistik i demokratins tjänst


I Sverige ökar polariseringen. I polerna ser verkligheten radikalt olika ut – liksom synen på vad som är verklighet och vad som är sant och riktigt.

Polariserande faktorer är bland annat:
  • Kön
  • Ålder
  • Stad – land
  • Utbildning
För medierna är polariseringen en utmaning. Hur blir man trovärdig och därmed giltig för grupper som efter olika variabler står långt från varandra? Hur når man dem? Och framför allt hur bygger man en tillförlitlig och solitt grundad journalistik, oberoende av andra aktörers agendor – i demokratins tjänst, en journalistik som tar sitt ansvar? Hur arbetar man effektivt med begränsade resurser i tid, pengar och kompetens?

Kursen ska förmedla kunskaper samt genom gemensamt arbete med problemen och utmaningarna visa på verktyg och modeller för att utveckla och stärka journalistiken. Kursen bygger på seminarier och workshops kopplade till dem under fyra kursdagar. En kursledare svarar för helheten och att de enskilda seminarierna/workshopen vävs samman. Varje seminarium/workshop leds av en forskare, expert eller på området specialinriktad journalist.

Polariseringen är inte unik för Sverige, inte heller att medierna ifrågasätts och för den delen har svårt att lyckas med relevant bevakning. Det görs också banbrytande utveckling av journalistiken i andra länder för att anta utmaningarna. Ambitionen är att ha med intressanta föreläsare med sådan erfarenhet.

I kursen problematiserar vi och drar konsekvenser av de olika förutsättningar som små lokala medier har respektive stora resursstarka. Kursen ska ge alla verktyg.

DELTAGARE
Kursen vänder sig till såväl redaktionella arbetsledare som reportrar och researchers. Kursen ska ge ämneskunskaper och grepp om forskningsfronter, inspiration till arbetsmetoder och bevakningsuppslag, tips till hur komplicerade frågor och fakta presenteras för en bred publik – samt en möjlighet att knyta kontakter med forskare och experter. Som ett moment i kursen får deltagarna med stöd av handledning formulera checklistor.
Antalet deltagare är begränsat till tolv.

När: Måndag 5 februari till torsdag 8 februari 2024 (fyra dagar).
Var: Stockholm och Norberg

I stipendiet igår kursavgifter, resa, logi & frukost, lunch och fika fyra dagar samt tre middagar.

Kursledare är Anders Ahlberg, mycket erfaren kursledare.

Kursen arrangeras av MedieHuset Sverige AB

Sista ansökningsdag är 23 oktober 2023

Ansök till Det polariserade Sverige här


Tipsa någon om den här sidan: