Mutor och korruption
- anmälningstiden är passerad

Anders Ahlberg, kursledare.
Foto: Karin Andersson


Bilden av Sverige är ett land med låg korruption. Men mutbrott och korruption är svårupptäckta. Mörkertalen är omfattande.

Enligt Institutet mot mutors sammanställning av rättsfall 2021 är den vanligaste mottagaren av muta en offentliganställd. Allvaret belyses av att regeringen i början av juli -22 tillsatte en utredning om ”Åtgärder mot otillåten påverkan och korruption” som ska redovisa i januari 2024. I problembeskrivningen betonar regeringen: ”För att upprätthålla ett högt förtroende för den offentliga förvaltningen och välfärdssystemen måste medborgarna ha tilltro till att verksamheten bedrivs på ett korrekt sätt och att offentliga medel inte används på felaktiga grunder. Det gäller också privata aktörer som utför offentligt finansierad verksamhet.”

Inom vilka sektorer förekommer korruption och hur hittar man spåren av korruption?

En rad mycket stora industri- och infrastruktursatsningar görs runtom i Sverige som ska hanteras av kommuner och andra myndigheter. Det är en utmaning för bevakande medier; också som kanal för visselblåsare.

Mutor och korruption kostar. Dels i ekonomisk skada, hämmad investeringsvilja och entreprenörskap, dels i att förtroendet för samhällets funktioner urholkas.

Mats Amnell, en av de bästa på offentlighet och att spåra e-postlistor, delar med sig av värdefull kunskap på kursen. Andra föreläsare är bl a:
• IMMs generalsekreterare Hayaat Ibrahim och deras jurist Emma Renheim.
• Thomas Palmberg, Antikorruptionsgruppen, Noa.

STUDIEKURSEN
Kursen ger en aktuell kartbild och grundläggande färdighet i att söka spåren efter mutor och korruption.
  • Vad är mutor och korruption? Var går gränserna, vad är brottsligt, vilka brott kan det handla om, vad är oetiskt och vad är olämpligt?
  • Vilka typer av korruption är vanligast? Hur yttrar de sig?
  • Hur fungerar samhällets skydd och kontrollsystem?
  • Hur göra man för att spåra korruption? E-postloggar kan vara avgörande för att spåra korruption.
Inför kursen kommer deltagarna få uppgift att begära ut handling att arbeta vidare med.

När: 22-25 maj 2023
Var: Umeå
Kursledare: Anders Ahlberg, med lång erfarenhet av att utveckla kurser för Journalistfonden.

KURSEN VÄNDER SIG TILL
Studiekursen vänder sig till såväl redaktionella arbetsledare som ledarskribenter, reportrar, fotografer och researchers. Kursen ger ämneskunskaper och grepp om forskningsfronterna, inspiration till arbetsmetoder och bevakningsuppslag, tips till hur komplicerade frågor och fakta presenteras för en bred publik.

Som ett moment i kursen får deltagarna med stöd av handledning formulera checklistor.

Detta är en studiekurs vilket innebär att det inte finns tid för att göra egna arbeten under kursen, jobb för den egna redaktionen får göras efteråt. Chatham House Rules gäller: det som sägs under kursen stannar inom gruppen. Allt journalistiskt arbete görs efter kursen med respekt för källskydd.

Stipendiekursen arrangeras av TT-kompetens på uppdrag av Journalistfonden.

DETTA INGÅR I STIPENDIET :
Stipendiet innefattar kursavgifter, deltagarnas resor till och från hemorten. Hotell, frukostar, luncher och middagar ingår.

ANSÖKAN
Journalistfondens stipendier kan endast sökas via vår webbplats. Gå in på www.journalistfonden.se och följ anvisningarna.

Utöver vissa personuppgifter består ansökan av två delar:

Sammanfattande motivering - som utgörs av kortfattade svar (max 300 tecken) på följande frågor:
  • Vad räknar du med att lära dig?
  • Vilken nytta skulle du ha av de nya kunskaperna i ditt arbete?
  • Hur skulle du praktiskt se till att de nya kunskaperna kommer journalistiken till del?
Utförlig motivering - skriv utförligt om ditt behov av vidareutbildning. Minimum 1500 tecken. (De som beviljas stipendier har nästan alltid skrivit utförliga, genomarbetade motiveringar.)

Ofullständiga ansökningar behandlas inte av styrelsen.

Med din ansökan samtycker du till att dina personuppgifter behandlas av Journalistfonden. Uppgifterna kan också komma att återfinnas i sammanställningar av resultaten i ansökningsprocessen. De sparas i fem år utöver innevarande år.

VEM KAN SÖKA?
För alla stipendier från Journalistfonden gäller att sökande ska ha arbetat som journalist i minst fyra år efter grundutbildningen för media med ansvarig utgivare.

SISTA ANSÖKNINGSDAG
Senast 19 februari 2023 ska ansökan om stipendium vara avsänd.
Journalistfonden offentliggör namnen på stipendiaterna efter Journalistfondens styrelsemöte den 14 mars 2023.

KOMPLETTERANDE UPPLYSNINGAR

Om ansökan:
Nina Hjelmgren, Journalistfondens sekreterare
nina.hjelmgren@journalistfonden.se
0706 026410

Om kursen:
Anders Ahlberg
anders.ahlberg.ab@gmail.com


Tipsa någon om den här sidan: