Research Fellowship vid brittiska
medieinstitutet POLIS - stipendiat 2022 utsedd

Vill du studera nyhetsjournalistikens förändring och framtid? Du kan få chansen under en månad hos POLIS, en tankesmedja knuten till Department of Media and Communications vid universitetet London School of Economics and Political Science (LSE).
Journalistfonden utlyser stipendiet: POLIS/Journalistfonden Research Fellowship för våren 2023.

BESKRIVNING
Stipendiat utsedd. Journalistfonden och tankesmedjan POLIS vid London School of Economics fortsätter sitt samarbete (se https://www.lse.ac.uk/media-and-communications/polis för en beskrivning av POLIS). Fonden utlyser ett stipendium för en yrkesaktiv journalist som är intresserad av att studera avgränsade ämnen som anknyter till POLIS verksamhetsområde: att vara ett forum för vetenskapligt baserad offentlig debatt om journalistikens framtid. För närvarande fokuserar POLIS sin verksamhet på ett program om AI och journalistik (se https://blogs.lse.ac.uk/polis/2021/11/02/can-newsrooms-join-forces-to-unlock-the-power-of-ai/) men stipendiatens verksamhet och föreslagna projekt behöver inte vara knutet till just detta område.

Stipendiaten får personlig handledning av POLIS föreståndare professor Charlie Beckett (https://www.lse.ac.uk/media-and-communications/people/academic-staff/charlie-beckett), som har gedigen bakgrund som journalist och producent vid ITV och BBC, och är författare till böckerna SuperMedia: Saving Journalism So It Can Save The World (2008) och WikiLeaks: News In The Networked Era (2012). Charlie Beckett har vidare ett brett internationellt nätverk med fokus på journalistik och medier och därmed möjlighet att hjälpa stipendiaten knyta i samband med stipendiearbetet (plus att stipendiaten förstås kommer vistas i London, en av världens mediehuvudstäder). LSE är ett av världens mest välrenommerade universitet och stipendiaten är välkommen att delta vid lektioner och föreläsningar som rör det valda ämnet.

Stipendiet är avsett för en månads studier av ett avgränsat ämne där stipendiatens slutresultatet ska vara en rapport, artikel eller dylikt på engelska för publicering på POLIS hemsida (2,500-5000 ord).

STIPENDIESUMMAN
Stipendiebeloppet är på 35 000 kronor och ska täcka resa, boende och uppehälle i London under en månad. Stipendiet är skattefritt.

URVAL OCH BESLUT
Journalistfonden tar i slutet av augusti 2022 ut lämpliga kandidater. Dessa kan eventuellt kallas till intervju någon vecka senare. Först därefter utser Journalistfonden stipendiat i samråd med POLIS. Urval av stipendiat sker huvudsakligen utifrån det föreslagna stipendieprojektets kvalitet, originalitet och genomförbarhet (dvs det ska vara ett avgränsat projekt som är möjligt att genomföra på en månad). Projektet skall vara knutet till POLIS fokus på journalistikens samhällsroll i en föränderlig värld, där faktorer som teknologi, ekonomi och publik alltid måste länkas till frågor om etik, ansvar och kvalitet. Som nämnts har POLIS just nu ett fokus på AI och journalistik men Journalistfonden/POLIS välkomnar även projektförslag inom andra ämnesområden. Tidigare stipendiater har t ex skrivit om hur digitala premiummodeller påverkar journalistiken (Anna Thulin, stipendiat 2020).

ANSÖKAN
Journalistfondens stipendier kan endast sökas via ansökningssidan på vår webbplats. Utöver vissa personuppgifter består ansökan av delar som måste skrivas på engelska:

  • Berätta om din journalistiska bakgrund (max 100 ord).
  • Sammanfatta ämnet/området du vill studera (400–600 ord).
  • En plan för hur du tänker lägga upp arbetet och vad du tänker göra under månaden i London (400-500 ord).
Ofullständiga ansökningar behandlas inte av styrelsen.
Med din ansökan samtycker du till att dina personuppgifter behandlas av Journalistfonden. Uppgifterna kan också komma att återfinnas i sammanställningar av resultaten i ansökningsprocessen. De sparas i fem år utöver innevarande år.

VEM KAN SÖKA?
För alla stipendier från Journalistfonden gäller att sökande ska ha arbetat som journalist i minst fyra år efter utbildningen, för media med ansvarig utgivare. För POLIS/Journalistfonden Research Fellowship gäller också att den sökande ska kunna uttrycka sig skriftligt och muntligt på engelska.

STIPENDIERAPPORT
Den som tilldelas stipendium är skyldig att även lämna Journalistfonden en kortfattad rapport; Journalistfonden förbehåller sig rätten att publicera rapporten i samråd med stipendiaten.

SISTA ANSÖKNINGSDAG
Senast onsdag 10 augusti 2022 ska ansökan om stipendium vara avsänd.

KOMPLETTERANDE UPPLYSNINGAR
Nina Hjelmgren, Journalistfondens verksamhetsledare/sekreterare. 0706 026410

Charlie Beckett, chef för POLIS

*) Fotnot:
Polis är ursprungligen ett grekiskt ord som betyder stad och stat. Besläktat med exempelvis politik, metropol, policy och politruk.


Tipsa någon om den här sidan: