Kriminalitet och valet 2022

Kursledare: Anders Ahlberg
Foto: Thorbjörn Lindskog


Kurs i Linköping och Stockholm 5-7 april 2022


BAKGRUND OCH INNEHÅLL:

Med den brutala gängkriminaliteten som brännglas har lag och ordning, brott och straff, trygghet eller brist på trygghet blivit en av de dominerande samhällsfrågorna och centralt i politiken.

Samtidigt är kriminalitet och de brott som begås långt mer än bara den organiserade brottsligheten, och utvecklingen mer mångtydig och komplex än om den reduceras till eskalerande våld mellan stadsdelsgäng. Inte minst den digitala utvecklingen har gett kriminella helt nya möjligheter och redskap och utmanar lagstiftning och rättsapparat.

2022 är valår och kursen är inriktad på att ge kunskaper om och redskap för att såväl bevaka kriminaliteten och rättsapparat i sig som det politiska spelet i valrörelsen.

FRÅGOR SOM TAS UPP I KURSEN:
  • Hur ser brottsligheten ut i landet? Inklusive miljöbrott, arbetsmiljöbrott, våld i nära relationer etc.
  • Hur stämmer erfarenheter från arbete på fältet och i rättskedjan samt statistik och forskning med den bild de politiska partiprogrammen förmedlar?
  • Hur stämmer brottsbekämpningens behov av resurser till insatser och forskning med anslag och lagstiftning?
  • Vad krävs för en initierad bevakning av kriminalitet och kriminalpolitik?
  • Vilka publicistiska avväganden ställs utgivare såväl som redaktioner och enskilda medarbetare inför?

I kursen medverkar forskare och myndighetsexperter såväl som erfarna reportrar och redaktörer.
Kursen genomförs i Linköping och Stockholm. Linköpings universitet har flera framstående kriminologer, NFC har en nyckelroll i brottsutredningar – dessutom har staden drabbats av gängkrig, som utmanar såväl polis och kommunala myndigheter som lokala och riksmedier. I Stockholm fokuserar vi på ekonomisk och övrig brottslighet, kriminalpolitik, journalistiska metoder, publicistiska avvägningar och säkerhet.

Det har utvecklats en rad berättarformer i de digitala medierna. Vi lägger in en övningsuppgift som följs upp en vecka efter kursen, med inslag kring effektivt rapporterande och berättande kriminaljournalistik. Uppföljningen genomförs digitalt under en halvdag.

Kursen ska ge ämneskunskaper och grepp om forskningsfronterna, inspiration till arbetsmetoder och bevakningsuppslag, tips till hur komplicerade frågor och fakta presenteras för en bred publik.

Kursledare: Anders Ahlberg, journalist och fd chefredaktör.

Sista ansökningsdag: 7 februari 2022.

KOMPLETTERANDE UPPLYSNINGAR
Nina Hjelmgren, Journalistfondens verksamhetsledare. Tel: 0706 026410.

Ansök till Kriminalitet och valet 2022 här


Tipsa någon om den här sidan: