Hur främmande makt kan påverka valet

Annelie Frank, kursledare.
Foto: Fojo Medieinstitutet


7-11 februari 2022
Sverige/London/Oxford


Studieresan stärker redaktioners kunskap om modernt påverkansarbete – främst från främmande makt – inför det svenska valet i september 2022. Med kunskapen kan redaktionerna skydda sig bättre mot det som följer i informationspåverkans spår; hat, hot, desinformation, missinformation.

Under studieresan möter deltagarna forskare och journalister med erfarenheter av valrelaterad informationspåverkan samt lär sig känna igen informationspåverkan, aktörerna och deras roller/funktioner i den digitala informationsmiljön. Dessutom inspiration om hur det går att göra journalistik om det här området.

PROGRAMPUNKTER:

Föreläsning av First Draft team: Lärdomar om informationspåverkan (påverkan från främmande stat) i andra val runt om i världen. Så fungerar den osunda informationsmiljön och hur den kan hanteras.

Studiebesök på The Guardian: Så kan det göras journalistik om informationspåverkan.

Oxford University och Reuters Institute: Den mest aktuella och relevanta forskningen om informationspåverkan och det som följer i dess spår samt lärdomar från valet i UK 2019.

Nyhetsbyrån Reuters: Lärdomar och tips om journalistiskt arbete mot desinfo/missinfo samt informationspåverkan.

Fojo/Faktajouren: Senaste nytt när det gäller informationspåverkan som rör Sverige utifrån rapporter/kunskapsinsamling från East StratCom, MSB och Svenska Institutet; narrativet om Sverige, aktörerna och deras specifika tekniker för att bland annat påverka Sverigebilden utomlands samt en del praktiska övningar i digital verifiering.

I STUDIERESAN INGÅR:
Flygresa tur och retur Arlanda-London, anslutningsresa i Sverige, resa med tåg inom Storbritannien till och från London och Oxford, två middagar, coronarelaterade kostnader som till exempel testning om detta är obligatoriskt, samtliga föreläsningar och ett studiebesök. Två middagar.

Dessutom en digital föreläsning 18 november 2021, ”Från världskrig till nätkrig”, och en uppföljande digital träff efter studieresan.

MÅLGRUPP
Nyhets-och redaktionschefer

KURSLEDARE
Annelie Frank, projektledare för Faktajouren på Fojo. Resan arrangeras av Fojo.

SISTA ANSÖKNINGSDAG
25 oktober 2021. Tio stipendiater väljs på Journalistfondens styrelsemöte den 10 november. Alla sökande får besked efter det.

KOMPLETTERANDE UPPLYSNINGAR
Nina Hjelmgren, Journalistfondens verksamhetsledare.
0706 026410

Ansök till Hur främmande makt kan påverka valet här


Tipsa någon om den här sidan: