Foto: Johan Romare

Bistånd i praktiken

Följ svenskt biståndsarbete på plats i Liberia


Två journalister 14 – 20 november 2021.

Stipendiaterna träffar partners som finansieras av den svenska ambassaden i Liberia. Det svenska biståndet fokuserar på demokrati, mänskliga rättigheter, jämställdhet, ekonomisk utveckling, fred och försoning samt miljö och klimat. Val av partners sker i samråd med stipendiaterna men kan till exempel vara:
  • Organisationer från civilsamhället som arbetar med kvinnors deltagande i politiken,
  • Organisationer som jobbar med den för freden så viktiga frågan om rätten att äga sin mark,
  • FN-organ som arbetar med flickors rättigheter bl a till sexuell och reproduktiv hälsa,
  • Kvinnliga politiker som kämpar för att få plats i parlamentet,
  • Liberianska journalister och MR-försvarare

Studieresan planeras och genomförs under ledning av Johan Romare, biståndsråd vid ambassaden i Monrovia. Johan var tidigare chef för den internationella delen av Fojo, nu tjänstledig.

I stipendiet ingår resa, hotell, frukost, lunch och en middag, transporter i Liberia, kostnad för visum.

Sista ansökningsdag är 9 augusti 2021. Stipendiater väljs på Journalistfondens styrelsemöte den 8 september 2021.


ANSÖKAN
Journalistfondens stipendier kan endast sökas via ansökningssidan på vår webbplats. Utöver vissa personuppgifter består ansökan av detta:

# Sammanfattande motivering – som utgörs av kortfattade svar (max 300 tecken) på följande frågor:
1. Vad räknar du med att lära dig?
2. Vilken nytta skulle du ha av de nya kunskaperna i ditt arbete?
3. Hur skulle du praktiskt se till att de nya kunskaperna kommer journalistiken till del?

# Utförlig motivering – skriv utförligt om ditt behov av vidareutbildning. Minimum 1 500 tecken. (De som beviljas stipendier har nästan alltid skrivit utförliga, genomarbetade motiveringar.)

Ofullständiga ansökningar behandlas inte av styrelsen.

Med din ansökan samtycker du till att dina personuppgifter behandlas av Journalistfonden. Uppgifterna kan också komma att återfinnas i sammanställningar av resultaten i ansökningsprocessen. De sparas i fem år utöver innevarande år.

VEM KAN SÖKA?
För alla stipendier från Journalistfonden gäller att sökande ska ha arbetat som journalist i minst fyra år efter grundutbildningen.

SISTA ANSÖKNINGSDAG
Senast måndag 9 augusti 2021 ska ansökan om stipendium vara avsänd.
Journalistfonden offentliggör stipendiaternas namn efter styrelsemötet den 8 september 2021 via mail.
Till dem som beviljats stipendium postas dessutom stipendiebeslutet i vanligt brev.

KOMPLETTERANDE UPPLYSNINGAR
Nina Hjelmgren, Journalistfondens verksamhetsledare.
0706 026410

Ansök till Bistånd i praktiken här


Tipsa någon om den här sidan: