Pandemin – vad händer sen?
Distanskurs 12–13 och 20–21 januari 2021


15 journalister får möjlighet att under fyra kursdagar på distans fylla på med färska fakta och utveckla och fördjupa sin bevakning av den pågående covid-19-pandemin.
Journalistfonden utlyser nya stipendiekursen Pandemin – vad händer sen?. Målet är att ge en deltagarna en sammansatt och väl underbyggd bild av nuvarande pandemin och lärdomar inför kommande.

Att bevaka pandemin är en utmaning för medierna. Svårigheterna att kunna ge rimliga, väl underbyggda bilder av vad som hänt, vad som händer och vad som kan hända framöver är omfattande. Det har inte bara handlat om desinformation, populism och politiska övervägande ställda mot faktabaserad vetenskap, utan också vetenskaper och forskare som divergerat i sina slutsatser – och kolliderat.

ÄMNEN SOM BEHANDLAS
Journalistfonden har som mål att när kursen hålls ge en sammansatt, väl underbyggd bild med en rad aspekter av pandemin – genom möten med forskare, analytiker och myndighetsexperter.
Områden som tas upp:
• Pandemin och statistiken – smittspridning, sjukdomsutveckling, åtgärder, effekter, prognoser. Belysa utmaningar, möjligheter och begränsningar; relevanta fakta, relevanta jämförelser; relevant redovisning och presentation; likheter och skillnader länder emellan.
• Pandemins balanspunkter: Hälsa/sjukdom/sjukvård – ekonomi – samhällsliv – internationella relationer.
• Pandemins fortsättning – vad har vi framför oss?
• Vad gör vi och vad gör vi inte inför nästa pandemi? Konklusioner som kan göras redan nu
Kursen byggs kontinuerligt under hösten. Önskemål och behov hos de stipendiater som Journalistfonden utser kommer att vägas in.
Som ett moment i kursen får deltagarna med handledning formulera checklistor.

KURSEN VÄNDER SIG TILL...
Utbildningen vänder sig till såväl redaktionella arbetsledare som reportrar och researchers. Kursen ska ge ämneskunskaper och grepp om forskningsfronterna, inspiration till arbetsmetoder och bevakningsuppslag, tips till hur komplicerade frågor och fakta presenteras för en bred publik – samt en möjlighet att knyta kontakter med forskare och experter.

KURSMATERIAL
Viss kurslitteratur kommer att skickas ut till deltagarna inför utbildningen. Övrig litteratur och checklistor blir digitalt tillgängliga under kursen.

KURSDAGAR MM
Kursdagar: Tisdag 12, onsdag 13, onsdag 20 samt torsdag 21 januari 2021 med föreläsningar både förmiddag och eftermiddag. Cirka sex timmar per dag.
Preliminärt digitalt verktyg är Zoom.
Kursledare: Anders Ahlberg, tidigare chefredaktör för en rad tidningar i dagspress och fackpress, samt erfaren utbildare, bland annat för Journalistfonden.
Stipendiekursen arrangeras av TT Kompetens på uppdrag av Journalistfonden.

DETTA INGÅR I STIPENDIET
Journalistfondens stipendium innefattar deltagarens avgift och kursmaterial.

SÅ SKRIVER DU ANSÖKAN
Journalistfondens stipendier kan endast sökas via ansökningssidan på vår webbplats.
Utöver vissa personuppgifter består ansökan av två delar:

# Sammanfattande motivering – som utgörs av kortfattade svar (max 300 tecken) på följande frågor:
1. Vad räknar du med att lära dig?
2. Vilken nytta skulle du ha av de nya kunskaperna i ditt arbete?
3. Hur skulle du praktiskt se till att de nya kunskaperna kommer journalistiken till del?

# Utförlig motivering – skriv utförligt om ditt behov av vidareutbildning. Minimum 1 500 tecken. (De som beviljas stipendier har nästan alltid skrivit utförliga, genomarbetade motiveringar.)
Ofullständiga ansökningar behandlas inte av styrelsen.

Med din ansökan samtycker du till att dina personuppgifter behandlas av Journalistfonden. Uppgifterna kan också komma att återfinnas i sammanställningar av resultaten i ansökningsprocessen. De sparas i fem år utöver innevarande år.

VEM KAN SÖKA?
För alla stipendier från Journalistfonden gäller att sökande ska ha arbetat som journalist i minst fyra år efter grundutbildningen.

SISTA ANSÖKNINGSDAG
Ny sista ansökningsdag är fredag 23 oktober 2020
Journalistfonden offentliggör namnen på stipendiaterna senast fredag 13 november 2020.
Mejl skickas denna dag till alla sökande och personligt brev till stipendiaterna.

KOMPLETTERANDE UPPLYSNINGAR
Om ansökan: Carsten Nilsson, Journalistfondens sekreterare
0739-37 56 09
Om kursen: Thorbjörn Lindskog, TT Kompetens
076-12 96 700


Tipsa någon om den här sidan: