Journalistfonden 50 år - seminarium

Hösten 2019 var det 50 år sedan Journalistfonden för vidareutbildning instiftades av tekn dr Marcus Wallenberg (läs mer här).Fonden firade detta den 7 november med seminariet God journalistik i en ny tid som hade underrubriken Så är sanning och trovärdighet möjlig i vår tid. Moderator var Eva Hamilton. Cirka 75 personer deltog.

Journalistfondens ordförande Johan Hirschfeldt hälsade välkommen. Kulturutskottets ordförande Christer Nylander och representanten för instiftarens familj Jacob Wallenberg höll inledande tal.
Huvudtalare var Charlie Beckett, London School of Economics och dess tankesmedja Polis. Han talade utifrån rapporten ”Tackling the Information Crisis: A Policy Framework for Media System Resilience” som tagits fram av LSE Truth, Trust and Technology Commission. Cilla Benkö, Sveriges Radio och Peter Wolodarski, Dagens Nyheter, kommenterade och diskuterade studien med Charlie Beckett.
En panel bestående av Thomas Mattsson, Bonnier News, Anna Lindberg, Östgöta Media, Ulla Sätereie, Göteborgs universitet, och Fredrik Virtanen, journalist diskuterade vidare.


Eva Hamilton, moderator, och Jacob Wallenberg, ordförande i Investor och representant för instiftarens familj.
Foto: Denny Lorentzen


Cilla Benkö, vd för Sveriges Radio, och Charlie Beckett, journalist och professor i journalistik och kommunikation vid London School of Economics och dess tankesmedja POLIS.
Foto: Denny Lorentzen


Peter Wolodarski, chefredaktör för Dagens Nyheter, och Cilla Benkö, vd för Sveriges Radio.
Foto: Denny Lorentzen


Fr v Thomas Mattsson, Bonnier News, Anna Lindberg, Östgöta Media, Ulla Sätereie, Göteborgs universitet, Fredrik Virtanen, journalist, och Eva Hamilton, moderator.
Foto: Denny Lorentzen

Torbjörn von Krogh, medieforskare, tidigare chefredaktör för Pressens Tidning och redaktör för fondens 40-årsskrift, skrev så här om seminariet i ett inlägg på Facebook:

1969 var ett intressant år vad gäller mediekritik. PO inrättades och firades härom kvällen. I dag var det dags för Journalistfonden för vidareutbildning.
Fonden skapades 15 december 1969 av Marcus Wallenberg när han skänkte 5 miljoner kronor för fortbildning av journalister (3 miljoner i Ericsson-aktier och två miljoner i kontanter, värdet idag motsvarar 43 miljoner kronor).
Han var kritisk till mediernas rapportering av näringslivets villkor men i stället för att hytta med knuten näve mot murvlarna plockade han fram plånboken och satsade på kurser och studieresor.
2300 journalister (däribland undertecknad) har deltagit. Själv har jag studerat undersökande journalistik, public journalism och mediekritik i USA med stipendier från fonden.
Firandet skedde i form av ett seminarium på biografen Zita, tyvärr inte en idealisk konferenslokal eftersom talarna ibland fick powerpoint-bilder i ansiktet - eller inget ljus alls.
Men innehållet var intressant. Kulturutskottets ordförande i riksdagen Christer Nylander (L) talade engagerat om journalistikens betydelse för att förstå och förändra världen och om vikten av att kunna värdera journalistikens berättelser. Fortbildning behövs.
Och Jacob Wallenberg kände igen sig i sin farfars frustration över journalistikens brister och önskade sig en större kunskap inom journalistiken om hur näringslivet fungerar. Mindre känslor och fler fakta i rapporteringen var hans recept. Och linjechefer i näringslivet bör besvara journalisternas frågor och inte hänvisa till kommunikatörerna. "The informationsavdelning will shoot me for this..." men företagsledningarna är en del av samhället och bör göra sina röster hörda.

Fortbildning behövs alltså fortfarande.

Huvudtalaren Charlie Beckett från London School of Economics tankesmedja Polis sade sig vara imponerad av svenska politiker och affärsmän utifrån vad han nyss hört, så nyanserade och kunniga kommentarer om journalistik hörde han sällan från motsvarigheterna i UK.
Han var glad över samarbetet med Journalistfonden - och dess sekreterare Carsten Nilsson - som skickar stipendiater till LSE vilket är till ömsesidig nytta.

(...)

Charlie Beckett talade om teknikbolagens inflytande och olika strategier för att hantera denna makt. Plus om en enkät om artificiell intelligens och journalistik som kommer att publiceras på LSE/Polis sajt 18 november.
Cilla Benkö, SR, och Peter Wolodarski, DN, kommenterade teknikutvecklingen ur ett (ibland mest skeptiskt) svenskt perspektiv.
Därefter ställde moderatorn Eva Hamilton, frågor till en panel med Thomas Mattsson, tidigare Expressen, Anna Lindberg, Norrköpings Tidningar m fl titlar, Ulla Sätereie, JMG, och Fredrik Virtanen, tidigare Aftonbladet.
Fredrik Virtanen hävdade att journalister mörkat invandringens effekter och som aktivister främjat betydelsen av metoo och klimatkrisen. De övriga panelisterna formulerade motargument och lyfte fram fler nyanser i historieskrivningen.
Fredrik Virtanen använde pluralformen i sin slutreplik.
- Vi har svårt att erkänna våra fel. Vi är ganska självgoda.Tipsa någon om den här sidan: