På Svenska Information in English

Bevaka klimatet – fakta och verktyg


Femton journalister får möjlighet att fylla på med färska fakta och utveckla och fördjupa sin bevakning av klimatförändringarna.
Journalistfondens exklusiva tvådagars stipendiekurs Bevaka klimatet – fakta och verktyg ger deltagarna möjlighet att lyssna och ställa frågor till experter som har de djupa kunskaperna. Denna gång är haven i särskilt fokus.
Kursdagarna ger både överblick, djup, bevakningsuppslag och insikter om metod mm.


Klimatet har på kort tid gått från omstritt diskussionsämne vid sidan av till ett av de mest utmanande bevakningsområdena.
Klimatförändringarna – deras orsaker och konsekvenser – är ett brett spektrum av frågor. Såväl våra biologiska livsbetingelser som samhällen planeten runt påverkas och i praktiken hotas. Forskningen och den samlade kunskapen är omfattande.

ÄMNEN SOM BEHANDLAS
Viktigaste kursmomenten är:
• En överblick över FNs klimatarbete och aktuella rapporter.
• Parisavtalet – hur står det till, hur har det följts upp?
• Så påverkar klimatförändringarna våra livsförutsättningar, väder, hav, land.
• Klimatförändringarnas påverkan på samhälle och ekonomi.
• Så påverkar klimatförändringarna vädret
• Klimatförändringarnas övergripande ekologiska konsekvenser
• Havens roll – klimatets påverkan på haven och dess potential för att minska fossilanvändningen.
• Vilka motmedel är möjliga? Hur hanteras stigande havsnivåer i kustnära kommuner?
• Metoder för att bygga en bra och intressant journalistisk bevakning.

Ambitionen är att föreläsare och ämnen ska vara högaktuella när kursen hålls i början av oktober. Aktuella politiska beslut och eventuella komplikationer ska kunna belysas. Därför väntar kursarrangören så länge som möjligt med att slutgiltigt bestämma ämnesdetaljer och att boka in föreläsare.
Första kursdagen hålls i Stockholm då experter ger en övergripande beskrivning av vad forskningen vet idag. Andra kursdagen, som ger en fördjupning om havet, hålls i Norrköping i samverkan med forskare och experter på SMHI och Linköpings universitet.

KURSEN VÄNDER SIG TILL...
Kursen vänder sig till alla journalister som vill utveckla sin bevakning av klimatförändringarna: reportrar, arbetsledare, ledarskribenter, researchers med flera. Kursen ger ämneskunskaper – såväl överblick som specifika kunskaper på nyckelområden – och insikter om arbetsmetoder, bevaknings- och reportageuppslag, tips och inspiration till hur komplicerade frågor och fakta presenteras för en bred publik.
Kursen länkar samman deltagarna med experter och ger möjlighet till nätverkande mellan redaktioner.
Som ett moment i kursen får deltagarna med stöd av handledning formulera checklistor.
Förkunskaper: Journalistfonden förväntar sig att deltagare har grundläggande kunskaper om det senaste årets nyhetshändelser kring klimatfrågorna.
Kursdagar: 8–9 oktober 2019
Kursorter: Stockholm och Norrköping
Kursledare: Anders Ahlberg, erfaren utgivare, redaktionsledare och journalist.

Stipendiekursen arrangeras av TT Kompetens på uppdrag av Journalistfonden.

DETTA INGÅR I STIPENDIET
Journalistfondens stipendium innefattar deltagarens avgift, kursmaterial, internat (mat/logi) samt lokala resor under utbildningsdagarna. Stipendiet täcker också delvis deltagarnas resor (billigaste och mest rimliga ressätt) till och från Stockholm. Begränsning: reseersättning utgår för den del av kostnaden som överstiger 400 kronor. Belopp under 40 kronor utbetalas dock ej. (Exempel: En resa kostar 930 kr. Reseersättningen blir då 530 kr.)

SÅ SKRIVER DU ANSÖKAN
Journalistfondens stipendier kan endast sökas via ansökningssidan på vår webbplats.
Utöver vissa personuppgifter består ansökan av två delar:

# Sammanfattande motivering – som utgörs av kortfattade svar (max 300 tecken) på följande frågor:
1. Vad räknar du med att lära dig?
2. Vilken nytta skulle du ha av de nya kunskaperna i ditt arbete?
3. Hur skulle du praktiskt se till att de nya kunskaperna kommer journalistiken till del?

# Utförlig motivering – skriv utförligt om ditt behov av vidareutbildning. Minimum 1 500 tecken. (De som beviljas stipendier har nästan alltid skrivit utförliga, genomarbetade motiveringar.)
Ofullständiga ansökningar behandlas inte av styrelsen.

Med din ansökan samtycker du till att dina personuppgifter behandlas av Journalistfonden. Uppgifterna kan också komma att återfinnas i sammanställningar av resultaten i ansökningsprocessen. De sparas i fem år utöver innevarande år.

VEM KAN SÖKA?
För alla stipendier från Journalistfonden gäller att sökande ska ha arbetat som journalist i minst fyra år efter grundutbildningen.

SISTA ANSÖKNINGSDAG
Senast måndag 10 juni 2019 ska ansökan om stipendium vara avsänd.
Journalistfonden offentliggör namnen på stipendiaterna tidigast efter kl 15 onsdagen den 21 mars.
Mejl skickas denna dag till alla sökande och personligt brev till stipendiaterna.

KOMPLETTERANDE UPPLYSNINGAR
Om ansökan: Carsten Nilsson, Journalistfondens sekreterare
0739-37 56 09
Om kursen: Thorbjörn Lindskog, TT Kompetens
076-12 96 700


Journalistfonden för vidareutbildning  . Sekreterarbacken 5  . 128 28 Skarpnäck  . Tel: 0739-37 56 09 . carsten.nilsson@journalistfonden.se