Aktuella stipendier våren 2020


Studera nyhetsjournalistik på nätet
vid medieinstitutet POLIS, London, våren 2021

Du får möjlighet att under en månad, i kreativ miljö med den inspirerande handledaren Charlie Beckett, tränga in i hur nyhetsjournalistiken interagerar med och påverkas av webbsajter, bloggar, sociala medier etc. POLIS, är en ”media think-tank” knuten till London School of Economics (LSE).
Nyckelord är medieförändringar, ansvarig, trovärdig och ”god” journalistik. Ansök senast måndag 8 juni 2020. Läs mer.

Personlig studieplan
– studier efter eget huvud

Lägg själv upp din fortbildning och förkovra dig inom ett område som du kanske behöver för ett grävprojekt eller för att gå vidare i karriären. Omkring 15 stipendier.
Vidareutbildningen kan förläggas till utbildningsanstalt men kan också genomföras enligt en studieplan som den sökande själv upprättar och redovisar i sin ansökan.
Ansökan senast måndag 8 juni 2020. Läs mer.
Tipsa någon om den här sidan: