Research Fellowship vid brittiska
medieinstitutet POLIS, våren 2021


Vill du studera hur nyhetsjournalistiken påverkas av webbsajter, bloggar, sociala medier och annat som ingår i den nya digitala medieteknologin?
Du kan få chansen under en månad hos POLIS, en ”media think-tank” knuten till London School of Economics (LSE).
Journalistfonden utlyser stipendiet: POLIS/Journalistfonden Research Fellowship för våren 2021.


Journalistfonden och brittiska medieinstitutet POLIS, knutet till Media and Communications Department vid London School of Economics, fortsätter samarbetet. Fonden utlyser ett stipendium för yrkesaktiv journalist som är intresserad av att studera avgränsade ämnen som anknyter till POLIS inriktning: den nya medieteknologins påverkan på nyhetsjournalistiken.
Stipendiaten får möjlighet att vistas på ett av världens mest välrenommerade universitet och är även välkommen att delta vid lektioner och föreläsningar som rör sitt ämne. Vistelsen ger stipendiaten möjlighet att knyta ovärderliga kontakter med professorer, lärare och journalister.
Läs mer om POLIS *) på www.polismedia.org.

ÄMNEN ATT STUDERA
Nyckelord är medieförändringar, ansvarig, trovärdig och ”god” journalistik inom så kallade nya medier. Inriktningen bör vara mera konceptuell än beskrivande. Och studien bör innehålla internationella jämförelser snarare än granskning av enbart svenska förhållanden. (Exempel: snarare en studie om vad journalister lägger in i begreppet ”breaking news” på BBC och Sveriges Television än en studie av hur bra SVT är på ”breaking news”.)
Nedan anger POLIS/LSE förutsättningar för ansökningarna och anger exempel på studieområden som knyter an till aktuella teman hos POLIS:

We invite ideas for a short research paper on any topic focused on improving the quality of journalism and news media innovation. Here are some of the areas that we think are particularly topical and important but feel free to adapt them to what interests you:

1. Journalism and AI: how can new technologies such as machine learning, data journalism, bots, personalisation and automation improve the quality of journalism?

2. How can journalists use platforms such as Facebook, Twitter, Google, Instagram, Whatsapp, TikTok and so on to provide sustainable business models and valuable, useful, quality journalism?

3. How can the news media innovate around specialist areas of journalism such as business or technology reporting, local news or on topics such as the climate crisis, immigration or intersectionality?

4. How can journalists help improve political communications? In an era of propaganda, partisan media, and misinformation and distortion, how can journalists improve political information and debate?


Stipendiaten är dock inte begränsad till att studera just dessa områden så länge ämnet anknyter till de inledande raderna om ”improving the quality of journalism and news media innovation”.

STIPENDIEVISTELSEN I LONDON
Stipendiaten:
 • Får vid ankomsten en arbetsplats hos POLIS/LSE och tillgång till Media and Communications Departments föreläsningar och LSEs bibliotek liksom till alla POLIS och LSEs arrangemang.

 • Bereds tillfälle att bygga nätverk genom att intervjua relevanta forskare/lärare inom LSE och kontakta journalister och andra medieforskare i Storbritannien.

 • Förväntas genomföra/slutföra en självständig studie.

 • Förväntas skriva en rapport på 2 000–4 000 ord som publiceras på POLIS webbplats. Arbetsspråk är givetvis engelska. Journalistfonden förbehåller sig rätten att publicera rapporten i samråd med stipendiaten.

 • Inbjuds också att hålla ett forskningsseminarium under besöket.

  DATUM
  Januari-mars 2021. Exakta veckor bestäms av stipendiat tillsammans med handledare på POLIS.

  HANDLEDARE
  Handledare är professor Charlie Beckett, chef för medieinstitutet POLIS. Han har arbetat 20 år som journalist på BBC, LWT och Channel 4 News och är en välkänd debattör och analytiker av medier och politik. Charlie Beckett har bland annat skrivit böckerna SuperMedia: Saving Journalism So It Can Save The World (2008) och WikiLeaks – News in the Networked Era (2012).
  Charlie Beckett ledde den stora utredningen LSE Truth, Trust & Technology Commission som lade fram sin rapport i november 2018. Han är också talesperson för två kommittéer inom London School of Economics: The Media Policy Project, som arrangerar diskussioner och seminarier om ny medieforskningen mellan samhällsaktörer och journalister, och POLIS JournalismAI, som är ett internationellt initiativ för att informera mediehus och redaktioner om hur artificiell intelligens (AI) kan förbättra journalistiken.
  Han undervisar både vid LSE och vid London College of Communication (LCC).

  STIPENDIESUMMAN
  Stipendiebeloppet är på 35 000 kronor och ska täcka resa, boende och uppehälle i London under en månad. Stipendiet är skattefritt.

  URVAL OCH BESLUT
  Journalistfonden tar i slutet av augusti 2020 ut lämpliga kandidater. Dessa kan eventuellt kallas till intervju någon vecka senare. Först därefter utser Journalistfonden stipendiat i samråd med POLIS.

  ANSÖKAN
  Journalistfondens stipendier kan endast sökas via ansökningssidan på vår webbplats. Utöver vissa personuppgifter består ansökan av tre delar som måste skrivas på engelska:
 • Berätta om din journalistiska bakgrund och din erfarenhet av sociala medier och nyhetsarbete på webbredaktion (max 100 ord).
 • Sammanfatta ämnet/området du vill studera i en abstract på cirka 400–500 ord.
 • Beskriv i en study proposal (cirka 750 ord) hur du tänker lägga upp arbetet och vad du tänker göra under månaden i London.
  Ofullständiga ansökningar behandlas inte av styrelsen.

  Med din ansökan samtycker du till att dina personuppgifter behandlas av Journalistfonden. Uppgifterna kan också komma att återfinnas i sammanställningar av resultaten i ansökningsprocessen. De sparas i fem år utöver innevarande år.

  VEM KAN SÖKA?
  För alla stipendier från Journalistfonden gäller att sökande ska ha arbetat som journalist i minst fyra år efter utbildningen.
  För POLIS/Journalistfonden Research Fellowship gäller också att den sökande ska ha dokumenterad erfarenhet av nyhetsarbete på webbredaktion, kunskaper om sociala medier och kunna uttrycka sig skriftligt och muntligt på engelska.

  STIPENDIERAPPORT
  Den som tilldelas stipendium är skyldig att lämna Journalistfonden en kortfattad rapport när vidareutbildningen har genomförts.

  SISTA ANSÖKNINGSDAG
  Senast måndag 22 juni 2020 ska ansökan om stipendium vara avsänd (förlängd ansökningstid). Journalistfonden offentliggör namnet på stipendiaten i mitten/slutet av mars.
  Mejl och traditionellt brev skickas samma dag till alla sökande.

  KOMPLETTERANDE UPPLYSNINGAR
  Carsten Nilsson, Journalistfondens sekreterare. 08-653 04 22

  Charlie Beckett, chef för POLIS

  Carina Tenor, doktorand vid Karlstads universitet, POLIS-stipendiat i London hösten 2017,
  carina.tenor@gmail.com

  Karin Bromander, frilansjournalist i Malmö, POLIS-stipendiat i London hösten 2019.
  bromanderk@gmail.com
  *) Fotnot:
  Polis är ursprungligen ett grekiskt ord som betyder stad och stat. Besläktat med exempelvis politik, metropol, policy och politruk.


  Tipsa någon om den här sidan: