2020


Tre stipendier för forskning i journalistik 2020
Journalistfonden för vidareutbildning utsåg vid sammanträde i Stockholm den 18 mars
tre stipendiater som tilldelades stipendium för forskning i journalistik 2020. Fyra personer hade ansökt.

Följande erhöll stipendium:
Helena Almqvist Hägglund, JMK/IMS vid Stockholms universitet, Stockholm
45 000 kr för att göra intervjuer med journalister och papperslösa invandrarrättsaktivister i Chicago – en del av hennes forskningsprojekt The other’s fight for voice: the role of journalism when silenced communities mobilize and make claims.

Lottie Jangdal, Mittuniversitetet, Sundsvall
19 000 kr för deltagande i den europeiska forskarkonferensen (ECREA) och återkoppling till medieentreprenörer. Detta sker i anslutning till en delstudie inom avhandlingsämnet De hyperlokala mediernas utveckling, innehåll och relation till publiken.

Erika Theissen Walukiewicz, JMK/IMS vid Stockholms universitet, Stockholm
50 000 kr för att slutföra sin avhandling Ethical Encounters. The value of care in long-form factual storytelling. Avhandlingen syftar till att lyfta fram källornas och de medverkandes upplevelser i den vetenskapliga diskussionen om medieetik.15 stipendier för att delta i kursen
”Bevaka klimatet – fakta och verktyg”
i Stockholm och Norrköping i november 2020

Journalistfonden för vidareutbildning tilldelade den 18 mars 15 journalister stipendium för att delta
i kursen Bevaka klimatet – fakta och verktyg, som anordnas i Stockholm och Norrköping i november 2020. 42 journalister hade ansökt.

Följande yrkesverksamma journalister erhöll stipendium:

Annika Berge, Råd & Rön, Stockholm
Helena Björk, Sveriges Television, Stockholm
Emma Boëthius, Expressen, Stockholm
Sofia Eriksson, TT Nyhetsbyrån, Stockholm
Lill Eriksson, frilans, Saxtorp
Jacob Hederos, frilans, Höör
Karin Hertz, Västerviks-Tidningen, Västervik
Carina Holmberg, Sveriges Radio, Göteborg
Ann-Cathrine Johnsson, frilans, Stockholm
Jonas Lindblad, Dagens Industri, Stockholm
Ania Obminska, Ny Teknik, Stockholm
Nellie Pilsetnek, Länstidningen Södertälje, Södertälje
Kjell Sjöberg, Upsala Nya Tidning, Uppsala
Ida Thellenberg, Sveriges Television, Nyheter Västerbotten, Umeå
Daniel Värjö, Sveriges Radio P4 Gotland, P1 Kaliber, Visby


Tipsa någon om den här sidan: