Bevaka klimatet – fakta och verktyg


Ytterligare 15 journalister får möjlighet att fylla på med färska fakta och utveckla och fördjupa sin bevakning av klimatförändringarna.
Journalistfondens exklusiva tvådagars stipendiekurs Bevaka klimatet – fakta och verktyg utlyses nu för tredje gången. Kursen ger deltagarna möjlighet att lyssna till och få svar av experter som har de djupa kunskaperna. I särskilt fokus är hav och skog.
Kursdagarna ger både överblick, detaljkunskaper, bevakningsuppslag och insikter om metoder.


I kursen möter deltagarna ledande forskare och institutioner över klimatfrågornas hela bredd, från fysiker, oceanologer och biologer till konfliktforskare, jurister och ekonomer.

Kursdagarna ger ämneskunskaper och grepp om forskningsfronterna, inspiration till arbetsmetoder och bevakningsuppslag, tips till hur komplicerade frågor och fakta presenteras för en bred publik – samt en möjlighet att knyta kontakter med forskare och experter. Som ett moment i kursen får deltagarna formulera checklistor.

ÄMNEN SOM BEHANDLAS
Viktiga kursmoment dag 1:
På väg mot AR6, den uppdaterade IPCC-rapporten 2021: Klimatforskningen idag, internationellt och i Sverige, var befinner vi oss kunskapsmässigt, de viktigaste områdena.
Klimatet och juridiken: Parisavtalet – hur har det följts upp: avtalsefterlevnad, svenska förpliktelser och mål, juridiken som verktyg.
Konflikterna i klimatförändringarnas spår: Geografiskt, mat och vatten, energiförsörjning, säkerhet.
Klimatet och ekonomin: Ekonomin som redskap, ekonomiska konsekvenser av klimatförändringarna, klimatvänliga investeringar, hållbarhet och etik i näringslivet.
Energisystem och hur de kan ställas om.
Bevaka klimatfrågorna – tips och råd.

Viktiga kursmoment dag 2:
Klimatanpassning: Förändringarnas konsekvenser, modeller för att förutse förändringarna, anpassningsstrategier.
Klimatförändringarnas ekologiska konsekvenser Växthusgaserna och hur de flödar, växtzoner och markanvändning.
Skogens roll: Klimatförändringarnas påverkan på våra ekosystem, skogens roll i systemen idag och olika scenarier för framtiden, forskning och växtförädling för att möta framtidens klimat.
Haven: Haven och kryosfären och deras samspel med klimatet, havsförändringar, klimatförändringarnas påverkan på de marina systemen, klimatförändringarna i svenska vatten.

Ambitionen är att föreläsare och ämnen ska vara högaktuella när kursen hålls i maj. Aktuella politiska beslut och eventuella komplikationer ska kunna belysas. Därför väntar kursarrangören så länge som möjligt med att slutgiltigt bestämma ämnesdetaljer och att boka in föreläsare.

HÄR HÅLLS KURSEN
Första kursdagen hålls i Stockholm då experter ger en övergripande beskrivning av vad forskningen vet idag. Andra kursdagen, som ger en fördjupning om havet, hålls i Norrköping i samverkan med forskare och experter på SMHI och Linköpings universitet.

KURSEN VÄNDER SIG TILL...
Kursen vänder sig till alla journalister som vill utveckla sin bevakning av klimatförändringarna: reportrar, arbetsledare, ledarskribenter, researchers med flera.

Förkunskaper: Journalistfonden förväntar sig att deltagare har grundläggande kunskaper om det senaste årets nyhetshändelser kring klimatfrågorna.

Kursen länkar samman deltagarna med experter och ger möjlighet till nätverkande mellan redaktioner.

KURSMATERIEL
Viss kurslitteratur skickas ut till deltagarna inför utbildningen. Övrig litteratur och checklistor delas ut under kursen.

KURSDAGAR
Kursdagar: 13–14 maj 2020
Kursorter: Stockholm och Norrköping
Kursledare: Anders Ahlberg, erfaren utgivare, redaktionsledare och journalist.

Stipendiekursen arrangeras av TT Kompetens på uppdrag av Journalistfonden.

DETTA INGÅR I STIPENDIET
Journalistfondens stipendium innefattar deltagarens avgift, kursmaterial, internat (mat/logi) samt lokala resor under utbildningsdagarna. Stipendiet täcker också delvis deltagarnas resor (billigaste och mest rimliga ressätt) till och från Stockholm. Begränsning: reseersättning utgår för den del av kostnaden som överstiger 400 kronor. Belopp under 40 kronor utbetalas dock ej. (Exempel: En resa kostar 930 kr. Reseersättningen blir då 530 kr.)

SÅ SKRIVER DU ANSÖKAN
Journalistfondens stipendier kan endast sökas via ansökningssidan på vår webbplats.
Utöver vissa personuppgifter består ansökan av två delar:

# Sammanfattande motivering – som utgörs av kortfattade svar (max 300 tecken) på följande frågor:
1. Vad räknar du med att lära dig?
2. Vilken nytta skulle du ha av de nya kunskaperna i ditt arbete?
3. Hur skulle du praktiskt se till att de nya kunskaperna kommer journalistiken till del?

# Utförlig motivering – skriv utförligt om ditt behov av vidareutbildning. Minimum 1 500 tecken. (De som beviljas stipendier har nästan alltid skrivit utförliga, genomarbetade motiveringar.)
Ofullständiga ansökningar behandlas inte av styrelsen.

Med din ansökan samtycker du till att dina personuppgifter behandlas av Journalistfonden. Uppgifterna kan också komma att återfinnas i sammanställningar av resultaten i ansökningsprocessen. De sparas i fem år utöver innevarande år.

VEM KAN SÖKA?
För alla stipendier från Journalistfonden gäller att sökande ska ha arbetat som journalist i minst fyra år efter grundutbildningen.

SISTA ANSÖKNINGSDAG
Ny sista ansökningsdag är onsdag 22 januari 2020
Journalistfonden offentliggör namnen på stipendiaterna senast måndag 23 mars 2020.
Mejl skickas denna dag till alla sökande och personligt brev till stipendiaterna.

KOMPLETTERANDE UPPLYSNINGAR
Om ansökan: Carsten Nilsson, Journalistfondens sekreterare
0739-37 56 09
Om kursen: Thorbjörn Lindskog, TT Kompetens
076-12 96 700


Tipsa någon om den här sidan: