På Svenska Information in English

Aktuella stipendier att söka för våren 2019


Leda redaktioner
i en skakig digital tid, London maj -19

Kämpar du som redaktionsledare med att styra din redaktions osäkra färd in i den turbulenta digitala verkligheten? Du kan bli en av tolv redaktionsledare får chans att utveckla och kanske förenkla ditt ledarskap vid Journalistfondens exklusiva stipendieresa Leda redaktioner i en digital tid, London, 13–17 maj 2019. Ansökan senast 7 januari 2019. Läs mer.

Bevaka klimatförändringarna –
fakta och verktyg, Stockholm och Uppsala maj -19

Bli redaktionens "klimatexpert". Sök en av platserna på nya stipendiekursen Bevaka klimatet – fakta och verktyg. Två intensiva dagar som ger dels överblick och fördjupning kring färska klimatfakta, dels bevakningsuppslag, metodtips och ett klimatnätverk för framtiden. Ansökan senast 7 januari 2019. Läs mer.

Studera nyhetsjournalistik på nätet
vid medieinstitutet POLIS, London, hösten 2019

Du får möjlighet att under en månad, i kreativ miljö med den inspirerande handledaren Charlie Beckett, tränga in i hur nyhetsjournalistiken interagerar med och påverkas av webbsajter, bloggar, sociala medier etc. POLIS, är en ”media think-tank” knuten till London School of Economics (LSE).
För nästa år är vi främst intresserade av ansökningar som fokuserar på ansvarig, trovärdig, användbar och ”god” journalistik. Ansök senast 7 januari 2019. Läs mer.


Journalistfonden för vidareutbildning  . Sekreterarbacken 5  . 128 28 Skarpnäck  . Tel: 0739-37 56 09 . carsten.nilsson@journalistfonden.se