På Svenska Information in English

Nya stipendier utlyses i april


Just nu finns inga stipendier att söka. Vi arbetar med ansökningarna till forskning i journalistik och till POLIS/Journalistfonden Fellowship. Besked mot slutet av mars.
I april utlyser vi nya stipendier igen.

Är hyperlokal journalistik fortfarande journalistikens framtid?
Under oktober har 2017 års POLIS-stipendiat Carina Tenor studerat hyperlokal journalistik vid medieinstitutet POLIS i London. Till vardags jobbar hon dels som webbreporter på Nerikes Allehanda, dels som forskare vid Södertörns högskola.
Hennes projekt handlar om att jämföra hyperlokal journalistik i Storbritannien och Sverige. I en färsk blogpost hos POLIS förklarar hon sitt upplägg:
"So therefore my question for this visit is: What to expect? In what ways can hyperlocals still be, maybe not the, but a part of, future of journalism?” Läs mer här
I mitten av november reser hon hem till Sverige för att sköta sina vanliga jobb – och skriva färdigt sin rapport.

Ny rapport: Så förändras framtidens rapportering från katastrofplatser
2016 års POLIS-stipendiat Petra Olsson,journalist i Malmö, 2016 års POLIS-stipendiat, blev i somras klar med sin rapport som fått titeln Rescue or report? och handlar om hur medieutvecklingen håller på att förändra rapporteringen från katastrofplatser och hjälpinsatser.
Professor Charlie Beckett kommenterar rapporten här.
Många hjälporganisationer bedriver själva journalistik och medieföretag som Schibsted har arrangerat livräddningsföretag som deras tidningar får rapportera om.
När journalister kan vara både reportrar och hjälparbetare samtidigt förändras relationerna mellan nyhetsmedier och hjälporganisationer och lyfter frågor om moral, etik och trovärdighet.

Glöm inte "gamla" mejlteknologin
Charlotte Fagerlund, POLIS-stipendiat 2015, frågar i sin rapport publicerad i januari 2016 om det inte är att missa möjligheter när nyhetsorganisationerna glömmer bort den "gamla" teknologin med mejl i samband med att de söker vägar att bygga online-publik.
Hennes rapport Back to the Future - Email Newsletters as a Digital Channel for Journalism ger ögonblicksbilder av redaktioner som i dag på ett effektivt sätt använder nyhetsbrev och ger både varnande och goda exempel.
Rapporten kan laddas ner här.
En sammanfattning publicerades också av Medievärlden i februari.

Sju POLIS-stipendiater hittills
Läs mer om dem här.

Stiftelsen Journalistfonden för vidareutbildning har till ändamål att genom stipendier underlätta för yrkesverksamma journalister att vidareutbilda sig inom något ämnesområde som är av betydelse för deras yrkesutövning. I styrelsen ingår företrädare för Journalistförbundet, Tidningsutgivarna, Pressinstitutet* och Publicistklubben.

*) Föreningen Pressinstitutets fortbildningsverksamhet är nedlagd men föreningen existerar fortfarande.


Journalistfonden för vidareutbildning  . Sekreterarbacken 5  . 128 28 Skarpnäck  . Tel: 0739-37 56 09 . carsten.nilsson@journalistfonden.se