På Svenska Information in English

Aktuella stipendier att söka för våren 2018


Studera nyhetsjournalistik på nätet
vid medieinstitutet POLIS, London, hösten 2018

Du får möjlighet att under en månad, i kreativ miljö med den inspirerande handledaren Charlie Beckett, tränga in i hur nyhetsjournalistiken interagerar med och påverkas av webbsajter, bloggar, sociala medier etc. POLIS, är en ”media think-tank” knuten till London School of Economics (LSE).
För nästa år är vi främst intresserade av ansökningar som fokuserar på ansvarig, trovärdig, användbar och ”god” journalistik. Ansökan lämnas senast 8 januari 2018. Läs mer.

Forskning i journalistik
– vid högskola eller universitet

Stipendier på sammanlagt 200 000 kr för journalister som bedriver vetenskaplig forskning inom områdena journalistik och medier. Varje stipendium är på högst 75 000 kronor. Stipendierna avser enbart forskningsarbete i anslutning till doktorsavhandling eller inom fyra år efter slutförd doktorsexamen. Ansökan lämnas senast 8 januari 2018. Läs mer.


Journalistfonden för vidareutbildning  . Sekreterarbacken 5  . 128 28 Skarpnäck  . Tel: 0739-37 56 09 . carsten.nilsson@journalistfonden.se