På Svenska Information in English

Aktuella stipendier att söka hösten 2017


Valet och de digitala hoten, 22–24 jan:
Bevaka hat, fake news,
manipulation och datasäkerhet

Viktiga teman i valrörelsen 2018 blir troligen den digitala teknikens baksida – hot, desinformation, sabotage och dataintrång. 15 journalister kan få lära mer om hur man bevakar och hanterar detta tillsammans med experter från en rad myndigheter, organisationer och företag.
Kursens har tre delar: Valet 2018, kriminaliteten och hot mot nationella säkerheten. Kursledare är Anders Ahlberg, erfaren redaktionsledare och journalist. Sista ansökningsdag är 16 oktober. Läs mer


Lär mer om Östafrika på plats
Studieresa till Uganda
och Etiopien 3-14 mars 2018

Det pågår sedan ett årtionde en imponerande utveckling i Östafrika. 10 journalister har möjlighet att få åka med till Uganda och Etiopien och lära mer. Kursdatum: 3–14 mars 2018. Och en obligatorisk kursdag i Stockholm.
SVT-journalisten Erika Bjerström leder den tio dagar långa stipendiekursen. Vi fokuserar på näringslivet, klimat och miljö, teknisk utveckling och granskning av bistånd. Sista ansökningsdag är 16 oktober. Läs mer


Bli din redaktions expert
på datajournalistik,
kurs på Södertörns högskola, jan-maj 2018


Nu finns ett nytt tillfälle att bli redaktionens expert på datajournalistik.
Journalistfonden utlyser ännu en gång tio stipendier för de journalister som blir antagna till Södertörns högskolas kurs Datajournalistik för yrkesverksamma. Kursen består av fem träffar på vardera en eller två dagar. Under träffarna hålls föreläsningar och seminarier samt övningar i olika moment inom datajournalistik. Mellan träffarna gör deltagarna hemuppgifter.
Stipendierna är på 20 000 kr plus ersättning för reskostnader.
Sista ansökningsdag till högskolan och Journalistfonden är måndagen den 16 oktober. Läs mer


Journalistfonden för vidareutbildning  . Sekreterarbacken 5  . 128 28 Skarpnäck  . Tel: 0739-37 56 09 . carsten.nilsson@journalistfonden.se