På Svenska Information in English

2017


Journalist på Nerikes Allehanda får stipendiet
POLIS/Journalistfonden Research Fellowship 2017


Carina Tenor, 49, webbreporter på Nerikes Allehanda i Örebro, har av Journalistfonden för vidareutbildning utsetts till årets stipendiat för POLIS/Journalistfonden Research Fellowship. Åtta journalister hade ansökt.
Sedan oktober 2015 arbetar Carina Tenor deltid på redaktionen med titeln ”live editor”. Resten av sin arbetstid är hon projektforskare vid Södertörns högskola söder om Stockholm med fokus på hyperlokala medier. Carina Tenor är en erfaren journalist och väl förtrogen med journalistik både på papper och webb.
Journalistfondens stipendium, som instiftades 2011, ger en svensk journalist möjlighet att under en månad studera hur nyhetsjournalistik påverkas av webbsajter, bloggar, sociala medier och annat som ingår i den digitala medieteknologin. Studierna sker främst vid medieinstitutet POLIS, knutet till London School of Economics i London (www.polismedia.org).
Carina Tenors projekt handlar om att studera och jämföra hyperlokal journalistisk i Sverige och Storbritannien. I Sverige håller denna typ av ytterst lokal journalistik på att bli vanligare, i Storbritannien har man hållit på längre och där finns fler exempel och mer erfarenheter.
Det tycks finnas en tendens att nyhetsuppdateringarna på sociala medier blir viktigare än den hyperlokala ”tidningens” ursprungliga webbplats. Enligt Carina Tenor finns ett exempel på att en hyperlokal redaktion gått över till att enbart publicera sig i sociala medier.
För mediebranschen är utvecklingen viktig. Ledande publicister i Sverige menar att branschens överlevnad beror på om man klarar att erbjuda andra publiceringskanaler än exempelvis Facebook.


Tre stipendier för forskning i journalistik

Journalistfonden för vidareutbildning utsåg vid sammanträde i Stockholm tisdagen den 21 mars
tre stipendiater som tilldelades stipendium för forskning i journalistik 2017. Fem personer hade ansökt.
Följande erhöll stipendium:

David Cheruiyot, Karlstads universitet, Karlstad
70 000 kr för en jämförande studie om mediekritik i Kenya och Sydafrika.

Alla Rybina, Göteborgs universitet, Göteborg
55 000 kr för en studie om datajournalistikens möjligheter att bidra till demokratisk utveckling.

Sara Torsner, Sheffields universitet, Sheffield, Storbritannien
75 000 kr för forskning inom projektet Journalism Safety Trends - ett projekt för att skapa verktyg i syfte att identifiera och förebygga hot och risker för journalister.


Journalistfonden för vidareutbildning  . Sekreterarbacken 5  . 128 28 Skarpnäck  . Tel: 0739-37 56 09 . carsten.nilsson@journalistfonden.se